Umjetna inteligencija: raspoloživi materijali

2022-05-02: dodana je skripta Modeliranje neizvjesnosti, ažurirana je skripta Uvod u strojno učenje.

2022-05-17: ažurirana je skripta Modeliranje neizvjesnosti (korekcije dojavljenih pogrešaka i zatipaka - hvala studentima koji su ih dojavili).

Skripte