Neizrazito, evolucijsko i neuroračunarstvo: raspoloživi materijali