Raspoloživi materijali

  1. Osnove programskog jezika Java: /opjj.
  2. Prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi: /pioa.
  3. Umjetna inteligencija: /ui.
  4. Interaktivna računalna grafika: /irg.
  5. Neizrazito, evolucijsko i neuroračunarstvo: /nenr.