Prijave za recenzente na vještini Osnove programskog jezika Java

(objavljeno: 30. siječnja 2018. 17:50:00)

Da bismo osigurali razumnu razinu kvalitete vještine Osnove programskog jezika Java, tražimo recenzente koji su voljni na sebe preuzeti posao recenziranja studentskih domaćih zadaća. U okviru vještine, studenti izrađuju domaće zadaće svaki tjedan. Kroz vještinu, studenti stječu znanja na dva područja: (i) pisanju programskih rješenja uporabom programskog jezika Java te (ii) analizi programskih rješenja koja su napisali drugi studenti.

Međutim, kako bi se osigurala željena razina kvaliteta, važno je da studenti koji tek uče programski jezik i način oblikovanja programskih rješenja dobiju kvalitetan feedback od programera koji su to već savladali. Tu u priču dolazite Vi - službeni recenzenti.

Vaše obaveze

Ako se javite za službenog recenzenta, ovo će biti vaše obaveze.

  • Svaki tjedan morat ćete pregledati 5 domaćih zadaća.
  • Recenziju morate napraviti u zadanom vremenskom roku (tipično nekoliko dana).
  • Utrošak vremena za pisanje recenzije jedne domaće zadaće varira od zadaće do zadaće i od rješenja do rješenja: ako je rješenje super, gotovi ste za 10 minuta; ako je rješenje katastrofa i masu toga ne radi, a Vi krenete debugirati da shvatite što se događa, može vam odletiti i sat vremena samo tako (ali to uvijek vrijedi kada se nešto debugira).

Broj recenzenata koji se prijave izravno utječe na broj studenata koji će ove godine moći krenuti na vještinu. Ciljani broj studenata je 125, što je brojka određena kapacitetom prostorije u kojoj se održava vještina. Kakvo je trenutno stanje s brojem prijavljenih recenzenata, prikazuje stupčasti dijagram u nastavku.

Broj studenata koje možemo primiti na vještinu

Tko može biti recenzent?

Recenzenti mogu biti sadašnji i bivši studenti FER koji su u nekom trenutku položili vještinu Osnove programskog jezika Java. Dodatno, recenzenti mogu biti i sve ostale osobe koje svakodnevno kroz posao koriste programski jezik Javu, ili zainteresirane tvrtke voljne donirati dio vremena.

Kako se prijaviti?

Molim poslati e-mail.

Sve bivše studente FER-a koji u ovom trenutku rade, molim da u okviru prijave navedu i sljedeće podatke:

  1. ime i prezime,
  2. u kojoj tvrtki rade,
  3. što rade,
  4. što od Java tehnologija koriste,
  5. postoji li neka tema koju bi bilo dobro da studenti upisani na Java tečaj u okviru tog tečaja odslušaju (a koju oni u praksi trebaju) te
  6. koji im je bio JMBAG.