Kvalifikacijski ispit za upis vještine Osnove programskog jezika Java

Temeljem provedenog postupka prijava za pohađanje vještine "Osnove programskog jezika Java" u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. organizira se kvalifikacijski ispit koji će se održati u petak, 2. ožujka 2018. s početkom u 08:00 (ujutro).

Tko može pristupiti kvalifikacijskom ispitu

Ispitu mogu pristupiti studenti FER-a koji su do roka za popunjavanje prijava u Ferku popunili prijavu te studenti drugih fakulteta koji su do zadanog roka e-mailom obavili prijavu. Studenti koji do navedenog roka nisu predali ili poštom dostavili u tajništvo na ZEMRIS-u potpisanu Izjavu istu imaju priliku dostavili još dežurnom asistentu na terminu kvalifikacijskog ispita.

Provođenje kvalifikacijskog ispita

Tijekom pisanja kvalifikacijskog ispita pristupnici smiju imati sredstvo za pisanje i sredstvo za brisanje. Nije dopuštena uporaba nikakvih elektroničkih uređaja. Ne postoje "službeni šalabahteri". Ne smijete imati niti vlastite prazne papire. Na košuljici koju ćete dobiti od dežurnog asistenta bit će dovoljno mjesta za pisanje. Na početku termina dežurni će čuvar provjeriti identitet pristupnika; stoga je potrebno pripremiti X-icu.

Rezultati ispita

Rezultati kvalifikacijskog ispita bit će objavljeni najkasnije tijekom utorka, 6. ožujka, nakon čega će biti formirane (nadam se dvije) grupe za predavanja. Početak predavanja: subota, 10. ožujka. Grupa 1 ima predavanja od 8h do 12h, grupa 2 od 12h do 16h.

Raspored po dvoranama

Kvalifikacijski ispit provodi se u 2 dvorane, prema rasporedu u nastavku.

DvoranaJMBAG-ovi studenata
D10036451080, 0036498427, 0036503522, 0036489244, 0036498154, 0036501068, 0036498037, 0036496576, 0036502588, 1191219250, 0036499146, 0036489078, 0036495222, 0036488135, 0036485021, 0036499258, 0036503174, 0036493569, 0036485523, 0036498411, 0036486606, 0036500905, 0036496401, 0036485822, 0036501367, 0036499611, 0036491062, 0036490871, 0036493574, 0036488530, 0036499583, 0036498773, 0036501101, 0036491377, 0036498336, 0036498112, 0036499034, 0036495014, 0036498149, 0036494108, 0036495147, 0036497867, 0036499910, 0036499029, 0036481657, 0036507056, 0036492332, 0036502525, 0036486104, 1191240863, 0036490530, 0036499013, 0036502642, 0036496485, 0036475289, 0036480254, 0036501073, 0036498817, 0036480569, 0036494225, 0036501351, 0036498250, 0036482290, 0036472934, 0036491169, 0036479914, 0036499770, 0036496310, 0036503751, 0036488023, 0036493296, 0036499060, 0036478100, 0036498955, 0036468779, 0036498399, 0036500216
D20036499648, 0036498000, 0036503447, 0036499989, 0036493618, 1191238020, 0036492145, 0036487073, 0036498406, 0036487400, 0036487190, 0036486718, 0036499130, 0036496875, 0036499702, 0036493303, 0036497921, 1191214067, 0036490915, 0036496282, 0036498885, 0036493511, 0036502252, 9996001904, 0036486877, 0036495098, 0036489431, 0036498133, 1191230732, 0036501159, 0036485789, 0036500632, 0036494802, 0036467836, 0036495680, 0036495152, 0036503660, 0036481316, 0036484531, 0035216652, 0036490887, 0036499125, 0036494615, 0036502135, 0036501052, 0036493387, 1191241007, 0036491800, 0036486487, 0036493345, 0036498474, 0036499104, 0036502268, 0130293752, 0036473188, 0036500125, 0036487874, 1191241054, 0036499312, 0036491099, 0036497942, 0036500578, 0036477668, 0036485203, 0036498378, 0036498731, 0036497830, 0036485773, 0036485908, 0036503382, 0036494818, 0036490616, 0036485406, 0036483555, 0036499328, 0036498016