Kvalifikacijski ispit za upis vještine Osnove programskog jezika Java

Temeljem provedenog postupka prijava za pohađanje vještine "Osnove programskog jezika Java" u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. organizira se kvalifikacijski ispit koji će se održati u petak, 24. veljače 2017. s početkom u 13:00.

Poništene prijave

Poništavaju se prijave studenata koji do ovog trenutka nisu popunili prijavu u Ferku (odnosno poslali ekvivalentne podatke e-mailom ako nisu studenti FER-a) ili koji nisu do ovog trenutka dostavili potpisanu Izjavu ili e-mailom poslali skeniranu verziju a original standardnom poštom. Radi se o prijavama studenata čiji su JMBAG-ovi 0036463907, 0036494272, 0036480709, 0036458952, 0036481342, 0036503174, 0036488588, 0036454584, 0036470298, 0036460396, 0035177046, 0023092487.

Provođenje kvalifikacijskog ispita

Tijekom pisanja kvalifikacijskog ispita pristupnici smiju imati sredstvo za pisanje i sredstvo za brisanje. Nije dopuštena uporaba nikakvih elektroničkih uređaja. Ne postoje "službeni šalabahteri". Ponesite nekoliko praznih papira. Na početku termina dežurni će čuvar provjeriti identitet pristupnika; stoga je potrebno pripremiti X-icu.

Rezultati ispita

Rezultati kvalifikacijskog ispita bit će objavljeni najkasnije tijekom utorka, 28. veljače, nakon čega će biti formirane dvije grupe za predavanja. Početak predavanja: subota, 4. ožujka. Grupa 1 ima predavanja od 8h do 12h, grupa 2 od 12h do 16h.

Raspored po dvoranama

Kvalifikacijski ispit provodi se u 3 dvorane, prema rasporedu u nastavku.

DvoranaJMBAG-ovi studenata
D10036494961, 0036478686, 0036478852, 0066232201, 0036491127, 0036489244, 0036491078, 0036479134, 0036473877, 0036491543, 0036493805, 1191219250, 0036494321, 0036482911, 0036498357, 0036492829, 0036494711, 0036493670, 0036492561, 0036491767, 0036493852, 0036496401, 0036493602, 0036486648, 1191221154, 0036498495, 0036493457, 0036493574, 0036490434, 0036483875, 0036491681, 0036492054, 0036490481, 0036492610, 0036490999, 0036480639, 0036491821, 0036495014, 0036492790, 0036496646, 0036492491, 0036494267, 0036496186, 0036472843, 0036493990, 0036490780, 0036486968, 0036496417, 0036460541, 0036494657, 0036493100, 0036463377, 1191232604, 0036491585, 0036477556, 0036472406, 0135216254, 0036492402, 0036496118, 0036466503, 0036492049, 0036491111, 0036442170, 1191229724, 0036490460, 0036495612, 0036477395, 0036488294, 0036493639, 1191230038
D20036491912, 0036490957, 0036491036, 0036491447, 0036479795, 0036482290, 0036465847, 0036490749, 0036491218, 0036470282, 0036483331, 0036483165, 0036490962, 0036477881, 0036492486, 0036491223, 0036466727, 0036470779, 0036477257, 0036473744, 0036476629, 0036490429, 0036490385, 0036484846, 0036496807, 0036493618, 0036494753, 1191226486, 0036483373, 0036479998, 0036492423, 0036491106, 0036490637, 0036495857, 0036480441, 0036469594, 0036490588, 0036494475, 0036492860, 0036487720, 0023091154, 0036492626, 0036493163, 0036479641, 0036491265, 0036490915, 0036470352, 0036479615, 0036496529, 0036492988, 1191230956, 0036491132, 0036480873, 1191230732, 0036470971, 0036481592, 0036493046, 0036466134, 0036476912, 0036491501, 0036490796, 0036493938, 0036481316, 0036490322, 0036492808, 0036490289, 0036482077, 0036486723, 0036488109, 0036491704
D3461191230064, 0036483721, 0036493441, 0036490887, 0036477327, 0036491335, 0036494914, 0036496209, 0036463980, 0036466090, 0036475572, 0036493387, 0036492353, 0036474442, 0036493345, 0036493067, 0036495633, 0036492348, 0036494134, 0036487806, 0036476996, 0036467110, 0036497071, 0036493756, 0036491099, 0036491405, 0119025812, 0036492951, 0036467537, 0036493777, 0036478030, 0036492080, 0036490364, 0036485908, 0036457128, 0036491629, 0036493959, 0036485406, 0036488205, 0036471461