Prijave za upis vještine Osnove izrade PHP aplikacija

Otvorene su prijave za vještinu "Osnove izrade PHP aplikacija" koja će se održati u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. Prijavu je moguće popuniti do ponedjeljka, 2019-02-25.

Tko se može prijaviti?

Na vještinu se mogu prijaviti svi studenti FER-a te drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su u ljetnom semestru upisani kao redovni studenti preddiplomskih ili diplomskih studija. Upis studenata poslijediplomskih studija, prema meni dostupnim informacijama, nije moguć.

Kako se prijaviti?

Popunjena prijava nužan je preduvjet za pristupanje kvalifikacijskom ispitu koji je pak preduvjet za upis i pohađanje vještine. Do propisanog roka potrebno je:

 1. popuniti prijavu za upis vještine Osnove izrade PHP aplikacija.

Samo studenti koji do propisanog roka popune prijavu bit će kandidati za kvalifikacijski ispit.

Studenti FER-a prijavu rade popunjavanjem prijavnog obrasca u sustavu Ferko. U okviru te prijave potrebno je ispuniti pripremljeni obrazac i odgovoriti na sva postavljena pitanja. Prijave studenata koji obrazac ne ispune istinitim podatcima ili iz čijih se prijava može zaključiti nedostatak motivacije za savladavanje gradiva koje se obrađuje na vještini neće biti razmatrane.

Studenti drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prijavu trebaju poslati e-mailom. U poruci obavezno navedite:

 1. vaše ime i prezime,
 2. JMBAG (ne JMBG!),
 3. e-mail adresu,
 4. puni naziv fakulteta na kojem studirate,
 5. godinu te puni naziv studija i smjera na kojem ste,
 6. motivaciju (zašto želite upisati ovu vještinu) te
 7. imate li prethodno iskustvo s PHP-om ili drugim skriptnim jezicima (i ako da, sto ste radili).

Kvalifikacijski ispit

Predviđen termin kvalifikacijskog ispita je posljednji tjedan prije početka ljetnog semestra (srijeda-petak, 27.2.-1.3.); točan dan i termin još će biti naknadno oglašeni na ovim stranicama. Temeljem bodova ostvarenih na kvalifikacijskom ispitu napravit će se rang lista i temeljem nje napraviti selekcija studenata koji će krenuti na vještinu.

Što se provjerava na kvalifikacijskom ispitu? Pitanja pokrivaju osnove programskog jezika C te poznavanje HTML-a. Nije nužno da kandidati ostvare 100% bodova kako bi bili primljeni na vještinu, ali zadržavam pravo postavljanja donje granice na minimalni broj bodova.

Od HTML-a, nije potrebno napredno poznavanje HTML-a već je dovoljno znati osnovne koncepte. Pitanja koja se mogu pojaviti obuhvaćaju:

 • osnovnu strukturu HTML-dokumenta,
 • naslove i paragrafe,
 • posebne znakove,
 • naglašavanje teksta,
 • tablice i liste te
 • poveznice i slike.

O HTML-u više možete naučiti na W3Schools, ili primjerice ovdje (na hrvatskom).

Gdje mogu pronaći više informacija?

Pročitajte PDF dokument koji smo pripremili.

Termini predavanja i struktura vještine

Predavanja se održavaju kroz "radni tjedan"; predviđeni termini su srijeda/petak 18h-20h.

Predavanja će se održavati u "normalnim" predavaonama (poput A201) a ne u laboratorijima. Stoga se od polaznika očekuje da sa sobom donose prijenosno računalo koje može izdržati 120 minuta bez vanjskog napajanja.