Prijave za demonstratore na vještini Osnove izrade PHP aplikacija

Traže se demonstratori na vještini OIPA - Osnove izrade PHP aplikacija

U sklopu vještine OIPA - Osnove izrade PHP aplikacija, studenti će svaki tjedan dobiti jednu domaću zadaću. Zadaće neće biti trivijalne, no neće niti biti niti lagane. Kako bi se svaka zadaća kvalitetno pregledala i studentima dala kvalitetna povratna informacija na napisani kod, potrebni su demonstratori.

Demonstratori mogu biti osobe koje su već prije položile vještinu ili osobe koje nisu položile vještinu, ali imaju dovoljno znanje PHP-a (i popratnih tehnologija), kako bi mogli komentirati kod studenata i dati kvalitetnu povratnu informaciju.

Za sve prijavljene kandidate, bez obzira jesu li položili vještinu ili ne, bit će organizirano kraće ispitivanje. To je nužno kako bi vještina držala određenu razinu kvalitete. No, nema razloga za strah! :)

Kao demonstratoru, obaveze će vam biti:

  • ispravljanje i komentiranje rješenja domaćih zadaća te
  • pomoć studentima preko nekog od službenih kanala komunikacija na vještini.

Tjedno opterećenje primarno ovisi o broju studenata po demonstratoru. Ciljano je opterećenje od 10 zadaća po demonstratoru što bi trebalo biti oko 10 sati tjednog opterećenja.

Dakle, što se više demonstratora prijavi, to ćemo više ljudi upisati na vještinu. Naravno, to je pod pretpostavkom da dovoljan broj studenata zadovolji uvjete za upis vještine.

Zašto bi se netko prijavio?

Studentima demonstratorima, koji koji korektno odrade svoje obaveze te time ujedno i demonstriraju adekvatno poznavanje gradiva vještine, omogućiti ćemo priznavanje polaganja vještine, ukoliko to žele.

Svi ostali će u sebi imati onaj topli osjećaj kako su napravili nešto dobro, pomogli nekome pokazati bolji put u nadolazećoj karijeri.

Ne želite propustiti taj osjećaj, zar ne? Prijavite se za demonstratora na vještini!

Kako se prijaviti?

Pošaljite e-mail. U poruci obavezno navedite:

  1. vaše ime i prezime,
  2. JMBAG (ne JMBG!),
  3. e-mail adresu,
  4. puni naziv fakulteta na kojem studirate,
  5. godinu te puni naziv studija i smjera na kojem ste,
  6. prethodno iskustvo s PHP-om.